Totalentreprise: Ny daginstitution samt "landsbytorv" m.m. ved Ejer Bavnehøj Skolen

​Risskov Entreprise har udført en ny daginstitution i Tebstrup for Skanderborg Kommune. Der er tale om en ca. 900 m2 ny tilbygning, der indgår i landsbyordningen "Ejer Bavnehøj". Tilbygningen indeholder daginstitution, køkken, café, foyer samt et ”landsbytorv” inkl. fleksible mødelokaler. ”Landsbytorvet”, der fungerer som et bindeled mellem eksisterende skole, ny fløj med daginstitution og eksisterende idrætshal, er tænkt som byens mødested og aktivitetscenter for kulturelle tiltag i et tæt samspil med idræts- og borgerforeninger. 

Byggeriet, der blev afleveret august 2013, er udført som bæredygtigt lavenergibyggeri (2015-krav). Den højisolerede ydervægskonstruktion er udført som en kombination af celleblokke og letbetonelementer. Taget udgøres af høisolerede tagkassetter beklædt med tagpap. Projektet omfatter foruden den nye daginstitution nedrivning af eksisterende bygninger, nye udenoms arealer samt ca. 300 m2 ombygning af eksisterende skole og SFO.

Arkitekt: Pluskontoret A/S Arkitekter

Ingeniør: Stokvad & Kerstens, Aarhus

​Risskov Entreprise A/S   |   Viengevej 1   |   8240 Risskov   |   Tlf.: 86 21 13 22 / 60 22 33 19 |   Email.: nce@risskoventreprise.dk