​Hovedentreprise: Nyt apotek

​Nyt apotek, ca. 450 m2 i 2 plan, udført i hovedentreprise for apoteker Johan Ulrik Hjelme på Byvej i Hornslet. Afleveret januar 2014.

Bygningen, der indeholder butiksareal og lager i stueetage samt kontorer, mødelokaler og personalefaciliteter på 1. sal, er opført med gavle og facade mod hovedgade i tegl, mens facade mod p-plads er opbygget som letbetonelementer udvendigt isolerede og pudset med facadepuds. Tagbeklædning er listetækket tagpap. Projektet indeholder nye parkeringsforhold.

Arkitekt og bygherrerådgiver: GPP Arkitekter 

Ingeniør: Tri-Consult 

​Risskov Entreprise A/S   |   Viengevej 1   |   8240 Risskov   |   Tlf.: 86 21 13 22 / 60 22 33 19 |   Email.: nce@risskoventreprise.dk